miercuri, 29 februarie 2012

SCUFUNDAREA DISTRUGATORULUI MOSKVA

La data de 26 iunie 1941, distrugătorul „Moskva“, clasa Leningrad (pavilion: Rusia, IMO: 6110271, 2.582 to., lungime: 127,50 m, lăţime: 11,70 m, viteza: 35 Nd., echipaj: 259 membri, constructor: august 1937, „Andre Marti“, Nikolaev South - Rusia; armament: 6 tunuri x 130 mm, două lansatoare de torpile x 533 mm, 9 torpile, două tunuri x 76 mm, 4 tunuri x 37 mm, 6 mitraliere, 84 mine tip „1926“) a fost încadrat de proiectilele de 280 mm ale bateriei germane de coastă „Tirpitz“ (3 tunuri x 280 mm, amplasate la Sud de Constanţa, între Lazu şi Agigea, în punctul „La vii“, montate în martie 1941).
Din această cauză, nava sovietică a fost nevoită să efectueze un rondou şi a intrat în câmpul de mine amplasat în zona costieră a Constanţei. Distrugătorul a lovit o mină şi s-a scufundat, rupt în două, la o adâncime de circa 40 metri, în timp ce se afla travers de Tuzla, la aproximativ 15 Mm de ţărmul românesc.
Au fost înregistraţi 63 de supravieţuitori.

Un vis împlinit. Scufundarea distrugătorului „Moscova“
„(...) Patrulând pe marea noastră (Marea Neagră - n.a.), deodată zăreşte la orizont silueta unui distrugător inamic, urmată de alta. Ambele se îndreptau spre Constanţa, în plină viteză.
Comandantul de azi - visătorul ofiţer de altădată -, nu a stat o clipă pe gânduri: dă alarma şi porneşte cu maşinile «pe drum» spre nepoftiţii atacatori. La distanţa cuvenită deschide focul: salva e lungă, jerbele de apă se înalţă dincolo de duşman. O scurtă reglare şi... ţinta e încadrată. Al doilea contra-torpilor de patrulare aleargă şi el cu toată viteza, chemat de glasul tunului.
Inamicul răspunde la rându-i, dar... cam slab în «corectirovca»: dacă nu-i lipseşte îndrăsneala, dar ştiinţa e pe planul al doilea. A conduce tirul cu «fire director» şi a trage ca la nuntă, nu-i tot una!
Încolţit, distrugătorul bolşevic schimbă drumul, dar jerbele noastre se ţin scai după el.Vasele noastre îşi repartizează focul, fiecare cu ţinta lui, în bună camaraderie - care nu e «tavarăşie».
Distanţa e prea mare pentru o torpilare sigură, deşi torpilorii stau gata în aşteptarea ordinului de «foc» şi privesc cu admiraţie la tunari, din ale căror guri de foc curg salvele mai repede ca la inspecţia amiralului.
Au trecut un minut, două sau un ceas? Cine ar putea spune, afară de timonier, care notează în jurnalul de bord una dintre cele mai frumoase pagini: botezul focului pe mare.
La a cincea salvă o răbufnitură însoţită de foc şi fum ţâşneşte ca dintr’un vulcan pe puntea distrugătorului bolşevic... Apoi o bubuitură, urmată de altele; bucăţi din coşuri, catarge, sboară în aer şi cel care cutezase să insulte ţărmul nostru, rupt în două, începe să se scufunde.
Celălalt distrugător bolşevic, văzând soarta camaradului şi încolţit de obuzele noastre, face cale întoarsă, nu fără a fi primit şi el câteva cărţi de vizită dela contra-torpilor şi dela bateriile de coastă ale Marinei.
Tirul nostru - aşa porunceşte legea cavalerească a mării - încetează, iar contra-torpilorul M1 cu aceiaşi viteză se avântă spre locul dezastrului, ca să salveze pe cei care scăpaseră de explozie.
Învingătorii se apropie de mormântul albastru abia deschis, stopează, lansează bărcile de salvare şi încep opera creştinească de a pescui pe cei cari se zbăteau prin valuri.
Cu acest prilej s’a aflat că nava scufundată era distrugătorul «MOSCOVA», care venise să bombardeze portul Constanţa.
Din echipajul de 259 de oameni au fost salvaţi 63, printre cari şi comandantul. Deşi li se spusese că noi nu cruţăm prizonierii, salvaţii au putut constata că noi nu numai că nu ucidem, dar chiar scăpăm dela moarte sigură pe cei îmbrăţişaţi de nemiloasele ghiare.
«MOSCOVA» - ce nume simbolic! - scufundată, tovarăşul ei pus pe goană, aceasta a fost cea dintâi împlinire a unui vis de tinereţe, cea dintâi victorie a marinei noastre pe mare, semnul altora ce vor trebui să vină.
Ne cunoaştem marinarii, căci i-am mai văzut la luptă alături cu cei de la uscat sau din aer.“ Moş Delamare („Curentul“).
În Comunicatul oficial nr. 3 al Cartierului General se precizează:
„În ziua de 26 Iunie două distrugătoare sovietice au apărut în faţa Constanţei. Distrugătorul «Moscova» a fost scufundat, iar celălalt serios avariat“.
Într-un articol din revista „Marea Noastră“ se consemnează astfel despre lupta navală din faţa Constanţei, în care a fost scufundat distrugătorul sovietic „Moskva“:
„În ziua de 26 Iunie, dimineaţa, N.M.S. Distrugătorul «Regina Maria», având în dreapta o canonieră, iar în stânga N.M.S. Distrugătorul «Mărăşti», se găseau în misiune în dreptul lui Carmen Sylva. La ora 2.30, «Regina Maria» ridică ancora şi rămâne la pândă. La ora 4.00, postul de observaţie al navei «Regina Maria» semnalează la orizont catargele a două vase inamice, venind din Nord - Est. Nevăzută încă de inamic, N.M.S. «Regina Maria» se îndreaptă spre direcţia unde se semnalase inamicul, urmat de N.M.S. «Mărăşti».
Cele două vase sovietice deschid focul asupra ţărmului, trăgând asupra Constanţei şi împrejurimilor. Distrugătorul «Regina Maria» deschide focul asupra Distrugătorului «Moscova», iar «Mărăşti» asupra Distrugătorului «Charkov». Bateriile de coastă germane cu tragere lungă deschid şi ele un foc viu.
 Şase avioane încearcă să atace Distrugătorul nostru, dar sunt puse pe fugă de artileria antiaeriană. Prinse între focuri, distrugătoarele sovietice încearcă o manevră, pentru a scăpa de lovituri. Această manevră forţată îl duce însă în barajul de mine. O explozie formidabilă îl rupe în două şi se scufundă.
«Charkov», înclinat pe o parte, cu ultimile forţe, se îndreaptă spre larg şi fuge.
Prima luptă între forţele germano-române de apărare a coastei şi inamic s’a încheiat cu o categorică victorie.
Tirul celor două distrugătoare româneşti şi tirul artileriei germane de coastă au înghesuit cele două vase inamice de luptă să intre în barajul ucigător de mine.
Comandanţii celor două torpiloare româneşti au dus şi pe mare vitejia românească, contribuind decisiv la cea dintâi mare victorie a marinei noastre.
Vigilenţele lor neobosite străjuesc mai departe orizontul Mării Negre.
După ce lupta s’a terminat, vedetele au cules din valurile agitate peste 60 de supravieţuitori. Omenesc omagiu adus de victorioşi.
Spre consternarea celor pescuiţi, nici unul... n’a fost împuşcat, aşa cum li se spusese de comandanţii comunişti, ci... toţi au fost puşi la masă şi trataţi camaradereşte. Războiul are regulile lui de cavalerism, pe care ostaşul român le cunoaşte foarte bine.
Astfel, numai în câteva zile de războiu, marina românească a adus contribuţia ei strălucită la gloria armatelor noastre şi la paza hotarelor ţării.
Oastea noastră cea albastră stăpâneşte apele româneşti, neînfricată şi victorioasă“.
Cap. T.R. Cristian Teodorescu,
reporter de război („Universul“).

* * *
„Bătălia navală româno - sovietică din iunie 1941
 (…) În zorii zilei de 26 iunie 1941, nave româneşti din Marea Neagră se vor angaja în schimburi de lovituri de artilerie cu nave sovietice. O grupare de luptă sovietică formată din crucişătorul «Voroşilov», şase distrugătoare şi alte câteva nave mici, a întreprins un atac împotriva portului Constanţa. Gruparea inamică a fost descoperită la 60 de mile est de coastă de submarinul «NMS (Nava Majestăţii Sale) Delfinul», care patrula în zonă. O forţă navală mult superioară condusă de cuirasatul «Pariskaia Komuna» aştepta la 120 de mile pentru a exploata un eventual succes.
Grupul «Voroşilov» a trimis distrugătoarele «Moskva» şi «Harkov» în recunoaştere, care, la ora 3,58, au deschis focul asupra portului şi gării Palas, incendiind un tren de muniţie şi câteva rezervoare de combustibil.
Din arhiva Centrului de Istorie Orală am extras mărturia comandorului Nicolae Koslinski, participant la bătălie pe vedeta torpiloare «NMS Vulcan». Interviul cu comandorul Nicolae Koslinski, care povesteşte bătălia, datează din 1995:
«Noaptea de 25-26 iunie 1941 a trecut liniştită, eu fusesem de veghe. Spre ziuă, am ridicat ancora şi am pornit maşinile. La schimbarea veghei, cobor obosit în cabina de odihnă, rugând timonierul de cart să mă trezească, dacă se dă alarma aeriană. Aţipisem deîndată, când m-au trezit tropăituri pe punte. Se dăduse ordinul de armare a bateriei antiaeriene şi m-am dus la piesa de 37 mm din babord. Am aruncat o privire fugară împrejur pe mare. În faţa noastră, distrugătorul „Maria“ ridicase ancora şi se îndrepta spre Nord. Mai în larg plutea puitorul de mine „Murgescu“. La orizont, spre Nord - Est, erau două nave mai mari, distrugătoarele „Ferdinand“ şi „Mărăşeşti“, care staţionau la Sud de Capul Midia. Ceva nu era în regulă cu ele. Pe neaşteptate, aud armarea bateriei de 120 mm. Aceasta însemna luptă navală. În lumina alburie a zorilor, din cele două siluete negre izbucnesc scurte flăcări care fac fum. Aveau ambele două coşuri, mergeau cu viteză şi trăgeau repede. Nu e „Ferdinand“? - întreb eu. Era „Taşkent“, un distrugător mare sovietic, pe care marinarii români îl văzuseră în 1939, la Istanbul. Ca la orice început de război, ne doream să nu tragă în noi».
Riposta română a fost fermă. La ora 4,12, distrugătoarele «NMS Regina Maria» şi «NMS Mărăşeşti» au manevrat pe o direcţie paralelă cu atacatorii şi au deschis focul cu tunurile de 130 mm. Datorită falezei înalte, navele româneşti nu puteau fi observate, în timp ce siluetele navelor sovietice erau foarte clar vizibile.
Nicolae Koslinski:
«Navele sovietice erau mai mari şi mai puternice. Aveau tunuri de 130 mm, care trăgeau, dar nu în noi, care eram ascunşi sub coasta înaltă de la Agigea, ci undeva spre uscat. Două bubuituri apropiate şi foarte puternice mă fac să cred că au explodat lîngă mine. Dar erau tunurile noastre, care deschiseseră focul la o distanţă de 11 mii de metri. Imediat, încep să tragă şi tunurile de pe distrugătorul Regina Maria».
La ora 4,20, nava sovietică «Harkov» a fost lovită de un obuz românesc. Aproape imediat, un alt obuz retează catargul principal al celuilalt distrugător sovietic, «Moskva».
Focul românesc a fost susţinut, la ora 4,22, de artileria de coastă germană cu tunuri «Tirpitz». Grav lovite, cele două distrugătoare sovietice încep retragerea. În retragere, «Moskva» a lovit o mină, pe care a scufundat-o.
Nicolae Koslinski:
«Lupta continuă până când unul dintre cele două distrugătoare sovietice întoarce pupa spre coastă şi începe să lanseze nori de ceaţă artificială şi se îndreaptă spre larg cu acest camuflaj. Abia atunci l-am văzut bine, era un tricatarg cu o siluetă puternică, având o viteză mare. Noi şi „Maria“ oprim focul, numai „Mărăşeşti“ continuă să mai tragă peste perdeaua de fum. Mai trag şi tunurile grele germane. Răsare soarele şi vedem cele 2 coloane de fum spre est. Tocmai ne uitam după ele când se iveşte o flacără foarte mare sub prima coloană de fum. După ce flacăra se stinge, nu se mai vede decât o singură coloană de fum. A fost ceva pe cât de neaşteptat, pe atât de uimitor. Desigur că nava inamică lovise o mină şi se destrămase ca un avion. Impresia generală la bord era că unul dintre cele două distrugătoare ruseşti ar fi primit o lovitură care-l făcuse să schimbe direcţia, pentru a se îndepărta ocrotit de fumul artificial».

Două vedete torpiloare româneşti «NMS Viforul» şi «NMS Vijelia» pleacă în urmărirea lui «Harkov», dar au fost respinse de restul grupării «Voroşilov». O altă navă de escortă a lui «Voroşilov» detonează o altă mină,  avariindu-l pe acesta. Totuşi, cele două vedete româneşti aduc la mal supravieţuitori de pe «Moskva».
Din nou, comandorul Nicolae Koslinski:
«Am zărit, de la dana unde ne oprisem să alimentăm, două vedete torpiloare româneşti aducând la dana zero supravieţuitorii de pe distrugătorul sovietic scufundat. Comandantul grupului de submarine şi vedete plecase cu „Viscol“ şi „Vijelia“ la locul naufragiului, de unde luaseră la bord 26 de supravieţuitori. După ce li s-a uscat îmbrăcămintea udă, marinarii sovietici au fost escortaţi la baza navală.
Am aflat astfel că nava scufundată era un mare distrugător, „Moskva“, de 2.895 tone, avea cinci tunuri de 130 mm, nouă tuburi lans-torpile, viteza de 35 noduri şi că celălat distrugător se numea „Harkov“».
În urma acestui eşec, marina sovietică n-a mai îndrăznit să se apropie de ţărmul românesc până după 23 august 1944, când România a trecut de partea aliaţilor. Pentru faptele lor de arme, marinarii români aveau să-şi plătească scump vitejia, cu deportări în Siberia, în cursul cărora unii dintre ei şi-au pierdut şi viaţa“.

* * *
„Enigma distrugătorului «Moskva»
Epava distrugătorului «Moskva», scufundat în vara anului 1941, zace pe fundul mării undeva travers de Portul Constanţa.
După aproape 66 de ani, epava navei nu a fost încă localizată. Scafandrii militari români au efectuat scufundări în scopul descoperirii navei, însă fără rezultate concrete. Rămâne încă ambiguu cine a lovit distrugătorul «Moskva», bateriile de coastă română sau germană ori distrugătorul «Regina Maria», care se angajase în luptă.
La 26 iunie 1940, ora 22.00, guvernul sovietic a prezentat o Notă ultimativă guvernului român prin care îi impunea cedarea teritoriului dintre Prut şi Nistru şi a Nordului Bucovinei. Întâmplător, peste exact un an, la 26 iunie 1941, în faţa Portului Constanţa, a fost scufundată puternica navă de război sovietică «Moskva.» Tot în vara anului 1940, la două luni şi câteva zile de la producerea primului rapt teritorial, ne-a fost luată Transilvania, prin Dictatul de la Viena.
Constanţa. Sâmbătă 21 iunie 1941, comandantul distrugătorului «Regele Ferdinand», căpitan-comandorul Tudor Isvoreanu, a poftit la el acasă câţiva camarazi, comandanţi de nave: căpitan comandorul Eugen Deleanu (distrugătorul «Mărăşti.»), căpitan comandorul Aurel Pelimon (distrugătorul «Mărăşeşti»), căpitanul Horia Popovici (torpilorul «Năluca»).
Către ora 22.00, ei au fost preveniţi de comandorul Alexandru Bardescu, comandantul Forţelor Navale Maritime (FNM), de asemenea invitaţi, «să fie gata» şi să doarmă în acea noapte la bordul navelor lor. La ora 1.30, comandorul Bardescu a comunicat prin telefon navelor că «de la ora zero a început starea de razboi cu Rusia».
Comunicarea oficială s-a făcut dimineaţa, când F.N.M a transmis ordinul de luptă Nr. 353/ 21 iunie 1941. (Nicolae Koslinski, Raymond Stănescu, «Marina Română în al II-lea război mondial»).
Moscova. Puţin după miezul nopţii, Stalin dormea liniştit la Kremlin. A fost trezit din somn în zori de generalul aghiotant, care i-a raportat că s-a primit un Comunicat de la Flota din Marea Neagră în care se arăta că un «grup mare de avioane» au atacat porturile sovietice». (G.K. Jukov, mareşal al Uniunii Sovietice, 1969, «Amintiri şi reflecţii», Bucureşti: Editura Militară).
Prima zi de război la Constanţa. Duminică, 22 iunie 1941, se arăta o zi senină de vară. Navele F.N.M. se găseau în port, răspândite la diferite dane. Echipajele au fost adunate în cazărmile navelor, unde au ascultat, la ora 10.00, proclamaţia către ţară a Conducătorului Statului.
După-amiaza a trecut liniştită, cu învoiri ale marinarilor în oraş, unde lumea se plimba ca în orice duminică de pace.
Submarinul «Delfinul», comandat de căpitanul Constantin C. Costăchescu, a ieşit în larg în prima lui misiune de război. Urma să supravegheze spaţiul maritim din faţa Constanţei, ziua până la 60 de mile marine de coastă, noaptea la 30 de mile. (Nicolae Koslinski, Raymond Stănescu, op. cit., pp. 93 - 94).
Trebuie menţionat că portul Constanţa era apărat dinspre mare de baraje de mine cu pase de trecere la Tuzla şi Midia. În barajele de la Constanţa fuseseră plantate (15 - 19 iunie 1941) 2.315 mine marine (Dorin Mara, „Marina Regală a României în cel de-Al Doilea Război Mondial“, Editura. Economică).
Barajele erau dispuse până la aproximativ 10 - 12 mile marine, distanţa de bătaie a bateriilor de artilerie de coastă române şi germane. Astfel, puteau fi lovite cu focul artileriei navele care ar fi încercat să facă culoare prin baraje, dragând minele.
22 iunie 1941. La căderea serii, la ora 21.24, au zburat deasupra portului Constanţa primele avioane de cercetare sovietice. Alarmă! S-a dezlănţuit focul tunurilor anti-aeriene de la bordul navelor. Cerul, cam înnorat, s-a acoperit de fumul de artificii al proiectilelor trasoare. Ca la început de război, s-a tras «ca la nuntă» în direcţia zgomotului de motoare, fără rezultat, deoarece nici proiectoarele aprinse nu au putut să străbată stratul de nori şi sa lumineze vreun avion.
Un al doilea raid a avut loc la ora 22.20 şi al treilea la 23.31. Focul de artificii s-a pornit din nou. (Nicolae Koslinski, Raymond Stănescu, op. cit, p. 94, G. J. Vaneev, «Cernomorti o velikoi otecestvennoi voine», Moskva, 1978, «Craznoznamenai Cernomorskii Flot», Moskva, 1979).
La Constanţa au căzut opt bombe, pe uscat la Vii şi câteva în faţa portului.
Luni 23 Iunie, a doua zi a războiului. Alarma aeriană s-a dat în port la ora 5.50. Artileria antiaeriană trage necontenit, dar fără efect. Avioanele zburau prea sus, 5.200 m (tunurile antiaeriene băteau la 3.200 m). Bombele cad între rezervoarele de petrol şi în port. Explozii puternice. Flăcări şi schije. O bombă cade chiar în gura portului, alta la dana 8. Schijele ating şi distrugătorul «Regina Maria». Au mai căzut câteva bombe în mijlocul portului, în bazinul Gării Maritime. O bombă a explodat în dosul silozului, nimicind o secţie antiaeriană germană. 30 de morţi. Un avion sovietic a fost lovit puternic. Piloţii s-au catapultat şi au amerizat. Avionul a zburat fără comandă şi a căzut în oraş, pe strada Călăraşi. La danele 20 - 24 au fost incendii puternice.
La ora 12.40 se dă o nouă alarmă. Bombele cad în zona farului «Carol» şi în afara portului. După-amiaza au mai fost două alarme. Cad bombe în oraş şi în port. Distrugătoarele, canonierele şi torpiloarele ies din port şi se dispersează în mare.
Marţi 24 iunie, a treia zi de război. La ora 7.00, formaţii de bombardiere sovietice, venind din Crimeea, se apropie din nou de litoralul românesc. De data aceasta le ripostează aviaţia de vânătoare. Mai multe avioane sunt doborâte şi cad în mare. Piloţii, lansaţi cu paraşutele, sunt salvaţi de marinarii români.
După alarma de la ora 20.48 au căzut bombe numai asupra oraşului.
Miercuri 25 iunie, a patra zi de război. Aviaţia schimbă mereu orele de atac. Alarme la orele 3.15, 4.07, 8.40. Ruşii au aruncat bombele asupra rezervoarelor de petrol de la Palas. La 9.25 se bombardează oraşul. În această zi se vor da în port 11 alarme aeriene. Un avion a fost doborât către ora 18.00 spre farul «Carol». Sunt bombardate şi distrugătoarele în mare. Aflate în marş, acestea manevrează şi reuşesc evitarea bombelor.
Atacul aero - naval sovietic din 25 - 26 iunie 1941. O astfel de operaţie, după perceptele tacticii navale ale epocii, se putea pregăti în timp de trei - patru luni. De data aceasta, Comandamentul Flotei Sovietice din Marea Neagră a avut la dispoziţie doar trei - patru zile pentru a pune la punct acţiunea. Pregătită în pripă, ea a eşuat.
Forţele navale au fost organizate astfel: gruparea principală formată din nava de linie cuirasatul «Parijnaia Comuna» de 23.000 tone, mai multe crucişătoare şi distrugătoare, dispuse la 120 - 150 mile marine de Constanţa, cu misiunea de neutralizare a apărării litoralului în vederea executării, ulterior, a unei operaţii de desant maritim. O altă grupare de lovire era compusă din crucişătorul «Voroşilov» şi distrugătoarele «Soobraziteli» şi «Smaslennai» cu misiunea de dezvoltare a succesului atacului grupării de cercetare - lovire formată din distrugătoarele mari (lidere) de 3.000 tone («conducătoare de flotilă») «Moskva » şi «Harkov», care urma să atace prima rezervoarele şi trenurile de carburanţi de la Palas şi din port. (Dorin Mara, op. cit, p. 55).
Atacurile navelor trebuiau susţinute cu bombardamente ale aviaţiei.La 25 iunie 1941, Comandamentul Flotei Sovietice din Marea Neagră a aprobat Planul de acţiune al atacului asupra Constanţei.
26 iunie, scufundarea distrugătorului «Moskva». Grupul de cercetare - lovire a navigat spre raionul de atac cu viteza de 24 noduri. Pentru a evita lovirea de mine ancorate, cele două nave navigau cu paravanul antimină montat la prova. Instalaţiile paravan ale navei din capul formaţiei, «Harkov», s-au rupt şi scufundat.
Atunci a trecut în faţa liniei de şir «Moskva», cu paravanele la apă. La ora 0.15, submarinul «Delfinul», aflat în larg la 30 mile marine, a observat o rachetă de semnalizare trasă de pe una din navele sovietice. La ora 3.30 distrugătorul «Mărăşti» observă o formaţie de nave. Acestea ajung la 20 mile marine de litoral, la ora 3.42.
La «Mărăşti», aflat în zona Eforie Sud, se dă alarma de luptă şi se începe apropierea de înamic. La fel procedează şi distrugătorul «Regina Maria», aflat în zona Agigea. La ora 4.02, cele două nave sovietice deschid focul de artilerie asupra portului şi gării Palas. Au fost lovite şi încendiate câteva cisterne petroliere de cale ferată şi mai multe magazii. Imediat a deschis focul bateria de artilerie de coastă românească de la Agigea.
În jurul orei 4.09 şi ora 4.11, cele două distrugătoare româneşti deschid focul asupra navelor sovietice. Deschide focul şi bateria germană de mare calibru «Tirpitz», care trage 39 de lovituri. «Moskva», pătruns în barajul de mine, întoarce, lansează o perdea de fum şi încearcă să părăsească lupta. «Harkov» este avariat uşor de un proiectil şi se retrage.
La ora 4.26, în babordul liderului «Moskva» a avut loc o puternică explozie, care a rupt nava în două. În trei -patru minute, distrugătorul s-a scufundat. Supravieţuitorii au fost salvaţi de vedetele şi hidroavioanele româneşti.
Doi martori la eveniment (şi în prezent locuitori ai Constanţei) au relatat într-o emisiune televizată felul cum au văzut ei desfăşurarea luptei.
Primul este contraamiralul de flotilă în retragere Petre Zamfir, care era ambarcat pe distrugătorul «Regina Maria» şi se afla pe puntea de comandă, împreună cu comandantul navei şi ofiţerul de cart, locotenetul Gheorghe Balaban. Al doilea, maistrul militar de marină în retragere Ion Stănescu, care era încadrat la bateria de artilerie de coastă de la Agigea şi a urmărit prin telemetru desfăşurarea ostilităţilor. Ei au observat cum jerbele proiectilelor trase de pe nave şi de la uscat se înălţau în jurul navelor sovietice. Apoi cum un proiectil a lovit suprastructura lui «Harkov» şi un catarg al navei «Moskva».
 Au auzit bubuitura puternicei explozii şi apoi o jerbă înaltă de circa 30 m s-a înaltat spre cer. În acelaşi loc, liderul de flotilă s-a dus apoi repede la fundul mării. Atacul din 26 iunie a fost un eşec. Navele de suprafaţă de luptă sovietice nu s-au mai apropiat de litoralul românesc. Au continuat să acţioneze numai submarinele, în special pe liniile de comunicaţii maritime care plecau din portul Constanţa. (Ioan Damaschin, 2001, «Lupta navală de la Constanţa din 26 iunie 1941», «Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru», Editura „Comandor“).
Cauza scufundării navei «Moskva» nu a putut fi elucidată. Se estimează că, probabil, s-a lovit de o mină marină din baraj, după ce a fost silită, din cauza focului continuu de pe cele două distrugătoare româneşti, să întoarcă în baraj.
O altă variantă ar fi că a fost torpilată de un submarin propriu, care se afla în zonă şi care a confundat nava sovietică cu un distrugător românesc, pentru că siluetele semănau, sau, mai puţin probabil, o lovitură de tun într-o magazie de muniţii a navei.
Poziţia epavei navei «Moskva» rămâne necunoscută. Cauzele reale ale scufundării liderului «Moskva» nu rezultă din jurnalele de operaţii, nici din mărturiile martorilor. Ele pot fi aflate doar prin cercetarea epavei. Este o părere avizată susţinută şi de viceamiralul (r) ing. Ilie Ştefan, omul care cunoaşte bine mediul subacvatic, pentru că a fost, după război, comandantul submarinului «Delfinul 1» şi, ulterior, comandant al Centrului de Scafandri al Marinei Militare. Amiralul Ştefan a mai afirmat că s-au făcut tentative de căutare a epavei cu scafandrii de mare adâncime, dar nu s-au obţinut rezultatele dorite, nava nu a fost localizată pe fundul mării.
În aceeaşi ordine de idei, regretatul Constantin Scarlat, pionier al scafandreriei româneşti, relata că şi el a căutat nava şi că ar fi găsit ceva. Din păcate, el nu a putut stabili cu certitudine că era «Moskva». Puţin probabil să fi fost această navă, deoarece ea s-a scufundat la o adâncime de 38 - 40 metri. Este nevoie de o scanare a fundului mării cu sonare performante, pentru a se putea stabili cu exactitate poziţia epavei. Apoi o intervenţie cu scafandri de mare adâncime va putea certifica locul unde zace nava pe fundul mării.
În ultimii ani sunt tot mai frecvente preocupările unor instituţii pentru studierea, în adâncuri, a epavelor scufundate în Marea Neagră. Rămâne de văzut dacă se vor găsi fonduri pentru descoperirea distrugătorului «Moskva» şi pentru cercetarea sa“. 

Constantin Cumpănă, Corina Apostoleanu


 Fotografii din arhiva personală a domnului Constantin Cumpănă

joi, 23 februarie 2012

UN INCIDENT!

Vă mărturisesc că am o problemă: mă tot gândesc cum Dumnezeu pot unii să  folosească vocabularul limbii române, spunând și scriind prostii, cu aerul că ceea ce fac este un fel de ,,activitate științifică diversă”. Am citit acum două zile o epistolă. Recunosc că mi s-au aburit ochelarii (nu din cauza diferențelor de temperatură)!
Ca orice persoană trecută de vârsta în care neuronii sunt zglobii, am în preajmă un DEX, căci nu se știe când ai un ,,lipsus”. Stau cu DEX-ul  în față și citesc, având ochelarii în stare bună:
,,INCIDENT,-Ă, incidenți, -te, s.n., adj. I. S.n. 1. Întâmplare neașteptată (și neplăcută) care apare în desfășurarea unei acțiuni* Incident de frontieră = ciocnire armată între forțele grănicerești a două state vecine* Greutate, dificultate. 2. Obiecție (secundară și neașteptată) ridicată în cursul unui proces de una dintre părți. II. Adj. 1. (Despre cuvinte sau propoziții) Care este intercalat între părțile unei propoziții sau fraze. 2. (Fiz.; în sintagma) Rază incidentă = rază de lumină care cade pe suprafața unui corp sau pe suprafața care separă două medii. – Din fr. Incident.”
Deși m-am străduit, nu am găsit altă explicație, în legătură cu alt domeniu.
Această lămurire fiind făcută, mă găndesc așa: Incontestabil, un simplu incident, poate indeterminabil la momentul producerii, a făcut să apară o indurație la nivelul instituției. De aceea, se impune o intervenție promptă, care să elimine infantilismul. Indeterminarea noastră face ca infatuații să instige la instaurarea propriului lor regim. Intenția inițială: să inoculeze ideea că inversiunea este inviolabilă! Interludiul este exclus!
Am zis!
P.S.1. Dacă sunteți tulburați de ceea ce ați citit, nu vă faceți probleme: aceeași stare mă încearcă și pe mine!
P.S.2.Îmi puteți indica un intelectual care să mă inițieze?
P.S.3. Știți cumva dacă banii elimină sau vindecă prostia?

joi, 16 februarie 2012

POPA, DRICUL, TÂRCOVNICUL ȘI PRIMĂRIA!

- pamflet cu iz rural, izvorât din cotidian -

Într-un sat cu oameni gospodari, bătrânul popă s-a retras la odihnă, obosit de ritmul alert al vieții. Primarul, om cu grijă față de comunitate, s-a gândit că un popă tânăr ar fi tocmai potrivit pentru satul lui. Numai că, primarul nu avea de unde să știe ce planuri se coceau în mintea popii. Cum a ajuns în sat, popa cel tânăr a avut grijă să-și aleagă un țârcovnic potrivit gândurilor sale: slab de înger, cu o față înșelătoare, hotărât să susțină planurile abile ale fățarnicului popă. Și uite așa, cei doi au luat seama la obiceiurile primarului, la mersul lucrurilor în sat, cu gând de a pune mâna pe scaunul primarului. Au avut grijă să-și atragă de partea lor și câteva babe cârcotașe, convocate la parohie pe post de cântărețe. Așa de bune, încât au început să ,,cânte” prin sat și prin vecinătăți tot felul de vorbe rele despre primarul gospodar!
Timpul a trecut, dar cei doi nu au câștigat prea mult teren în sat. Când au văzut că nu prea au spor, au început să bată drumul județului, cu speranța că vor găsi acolo niște șefi amabili, care, impresionați de cele bisericești, dar și de plicul pregătit, vor cășuna pe primarul nostru. Și uite așa, a prins de veste și primarul ce pun la cale cei pe care i-a primit cu sufletul deschis în sat! Limbut din fire, țârcovnicul chiar a început să vorbească prin sat că ei sunt pregătiți, că plătesc cât trebuie, că...
Oamenii din sat nu au luat în serios sforăriile celor doi, ducându-și viața în ritmul lor. Timpul a continuat să treacă...Cum iarna nu-i ca vara, odată cu ninsoarea sătenii s-au rânduit și au curățăt drumurile și curtea primăriei. Nimeni nu s-a gândit că popa, care nu a dat nici o lopată de zăpadă din drum, va face tărăboi că nu are loc să-și întoarcă dricul și să-l parcheze în curtea primăriei. Supărat pe cei care mai aveau căruțe prin curte, popa a pus dricul de-a latul, că așa a vrut el! Un țăran mai hâtru din sat, a prins a gândi cu voce tare: uite, mă, la popă, săracu! N-are loc! N-o avea lopată? Să-i dau eu una...pe spate, ce zici? Țăranii au râs înfundat, fiecare cu gândul bun spre popă!
Este an electoral. Popa se vrea primar. Vorba aia: dacă nu ești bun la ce ai de făcut, fă ceva ce nu te privește, cu aer doct,  că nu se bagă de seamă!
Satul merge înainte. Numai o grijă îi apasă pe oameni: ce se va întâmpla cu satul lor, dacă primarul va ajunge să țină liturghia și popa să conducă primăria? Nu se va încurca în poalele sutanei și în texte?
Bătrânii își fac cruci: s-a întors, maică, lumea cu susul în jos!

duminică, 12 februarie 2012

EROII NU MOR!

În anul 1912 s-a născut Alexandru Șerbănescu, cel ce avea să devină pilotul eroul al României, căzut la datorie în 18 august 1944, ziua ultimului atac al aviației americane asupra Ploieștiului. Spre cinstirea memoriei sale, public materialul semnat de Eleonora Arbănaș, președinte al Fundației Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu:

Sub semnul  centenarelor 
Anul naşterii lui Alexandru Şerbănescu coincide cu anii în care s-au înfiinţat şcolile de învăţământ  militar,de aviaţie şi pilotaj cărora, le-a trecut pragul, pe măsura trecerii timpului, copilul, adolescentul şi tânărul soldat Alexandru Şerbănescu. Putem considera o simpla coincidenţă ori, o premoniţie  a divinităţii  faptul ca Alexandru Şerbănescu s-a născut exact în anul 1912 ,un an de începuturi  pentru  aviaţia militară, acea aviaţie  pe care aviatorul nostru a onorat-o, a slujit-o şi a iubit-o necondiţionat .  Personal, indrăznesc să  includ nasterea lui "Alecu" în categoria divinităţii pentru că el, omul şi aviatorul  Alexandru Şerbănescu ne-a fost dăruit nouă românilor.A fost şi va rămâne unic în istorie  prin faptele sale de cutezanţă, de demnitate şi  de onoare. Un patriot ,un MARE  zburător al aripilor româneşti, un  EROU  adevărat.
La 17 mai 2012 se vor împlinii 100 de ani de la naşterea lui.
În acest context voi puncta câteva repere din viaţa aviatorului.
Copilăria şi-a petrecut-o în neconstrângere , în universul uliţelor şi străzilor prăfoase ori noroioase  din  Coloneşti - Vlaici ,Olt   în arşiţa soarelui pe malul Vediţei sau în asprimea vânturilor, ploilor şi gerurilor.A copilărit într-o lume aproape a libertăţii primare.Cu un tată riguros ,canalizat cu precădere pe educaţia copiilor săi,dar îngăduitor cu fireasca zburdălnicie a copilului Alexandru Şerbănescu, i-au fost formaţi şi modelaţi primii ani din viaţă ai celui ce avea să parcurgă drumul  gloriei zborului . Dăruit cu un bagaj genetic  deosebit ,personalitate şi structură puternică, a visat mai întâi că zboară precum avionul construit de el din lemnul moale de salcie pe care îl procura şi apoi îl modela  pe malul Vediţei. Era copilul cu iniţiativă , plin de energie , în mişcare continuă şi un  visător al înaltului zbor.    Apoi ..a dorit să-şi împlinească  acel vis cimentat definitiv în sufletul lui -visul  zborului.Alexandru Şerbănescu şi-a îndeplinit  acel vis ....cu orice preţ...cel suprem.
La  4 iunie 1912, Nicolae Filipescu, fost ministru de Război în discursul său prilejuit  de înfiinţarea  şcolii militare, sublinia: ,, Punând temelia acestei şcoale, cred că înzestrăm armata cu o instituţie de folos şi că prin ea armata aduce şi o contribuţiune activităţii culturale a ţarei. Oştirea dobândeşte nu numai al doilea liceu, ci un liceu nou… Şcoala aceasta primeşte elevi fără deosebire de origine militară sau civilă, se va sili să-i îndrepte spre cariera armelor. Pe altă parte, armata brăzdează o cale nouă în învăţământ, înfiinţând departe de orice centru urban, o şcoală de energie, întemeiată pe metode noi, cu concursul unor profesori uniţi într-un ideal comun.    În acest cuib de şoimi, adumbrit de zidurile sfântului locaş întemeiat de cucernicia Radului Vodă şi împresurat de eroicele amintiri ale Viteazului Voevod însufleţească-se pentru vitejie, generaţii de voinici, de lei paralei ca cei din poveşti, crescuţi aici cu frica lui Dumnezeu, dar numai a lui Dumnezeu” . 
În anul 1927 când  Şerbănescu Alexandru a intrat în curtea Liceului Militar „Nicolae Filipescu ”de la Mănăstirea Dealu a avut o senzaţie de imensitate. Atunci ,în acel an, a susţinut  examenul “drumului său în viaţă” , o viaţă scurtă de altfel, dar bogată în fapte. Era drumul ordinii şi disciplinei militare, a cerinţelor comportamentului ostăşesc cărora elevului Şerbănescu Alexandru  le-a făcut faţă cu prisosinţă.A fost pătruns din capul locului de ideea că numai prin educarea voinţei şi prin strunirea pornirilor şi impulsurilor va fi în măsură să se formeze ca om pentru viitoarea lui profesiune de ofiţer .      
În vara anului 1931 a absolvit Liceul Militar obţinând o medie foarte bună la bacalaureat,astfel se încheia partea adolescenţei  sale şi  procesul de formare a omului şi a profesionistului de mai târziu, a zburătorului şi a comandantului.Pregnanta conştiinţă de sine  a elevului Şerbănescu, dublată de o dorinţă fierbinte de a-şi vedea visul împlinit, avea să-i fie de mare folos în viaţă, ajutându-l să traverseze cu mai multă uşurinţă momentele de cumpănă, incertitudinile, stimulându-l în cutezanţa sa, mobilizându-l să-şi direcţioneze  capacitatea, inteligenţa .. spre ţeluri înalte.Camarazii şi contemporanii săi îşi doreau să-i semene; chiar şi astăzi, foarte mulţi păstrează ca reper şi model profesionalismul,cutezanţa,curajul şi demnitatea marelui aviator. Să fim asemenea lui, limpezi în judecări, oneşti,buni la suflet, puternici şi deplin dăruiţi profesiei poate fi o năzuinţă mult prea pretenţioasă, ori o reală împlinire a fiecăruia. Căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu, disciplinat,dăruit trup şi suflet ţării, armatei,zborului şi camarazilor - a răspuns poruncilor primite.  

Porunca Patriei, porunca Societăţii şi a Timpului în care a trăit. 
România nu trebuie să inventeze eroi şi valori , le avem cu prisosinţă, totul este să le păstăm în demnitate şi onoare să le promovăm continuu, să nu-i uităm pentru ca nu-i aşa „ istoria şi eroii certifică existenţa unui popor iar poporul care nu-şi cinsteşte eroii nu există” ( mott-ul Fundaţiei Av.Şerbănescu).
Avem privilegiul de a  trăi aceste evenimente „CENTENARE”, avem datoria de a omagia pe măsura valorii un nume si un simbol. Nu putem obliga ori impune dar  ignoranţa de orice fel, dacă aceasta există, ar trebui eradicată prin  conştientizarea şi promovarea asiduă a tot ceea ce reprezintă model,reper şi valoare.
Căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu  reprezintă puntea care mereu va face legătura  între  zburătorii de ieri şi cei de azi, este  acea oglindă care străluceşte în pagina de aur a  aviaţiei româneşti în care se reflectă întotdeauna istoria aşa cum a fost. 

Eleonora Arbănaş     

joi, 9 februarie 2012

UNII POPI VOR LA BUTOANE!

Urmând exemplul experimentatului popă din fotografie (postată pe blog-ul  ,,normal-a-normal”), mulţi aspiranţi purtători de sutană se visează la butoane. Nu se mulţumesc doar să viseze, ci acţionează în stilul caracteristic, investind energie şi resurse în infantila lor preocupare. Fără să ştie că, în general, soft-ul este programat pentru a lua bani, aspiranţii insistă, cu speranţa că după multe quinte sparte vor prinde un careu de aşi. Slavă Domnului, timp şi bani există!
Ca să revin, aspiranţii purtători de sutană vor la butoane! O dorinţă ca oricare alta, dacă nu ar fi vorba despre nişte personaje care au uitat de misiunea apostolică pe care şi-au asumat-o când au îmbrăcat sutana, au uitat de obligaţia lor de a fi exemple sociale şi morale, aruncând în derizoriu tot ce au clădit cu devotament şi credinţă preoţi deveniţi simboluri ale Bisericii Ortodoxe Române. Vorba aceea: să nu faci ce face popa!
Pentru cei ce insistă în dorinţa de a sta la butoane, le amintesc că soft-ul este cel care controlează jocul şi le dau un sfat prietenesc: dacă vreţi să câştigaţi, apucaţi-vă să produceţi soft-uri! Nu uitaţi că într-o zi veţi fi chemaţi să daţi socoteală în faţa Şefului Suprem, iar acolo nu mai merge cu vrăjeală şi bani! Restul ţine de conştiinţă!

sâmbătă, 4 februarie 2012

REVOLUȚIA DIN MINTEA UNUI TÂNĂR LOCOTENENT!

,,M-am trezit vorbind. Dacă tăceam, bine făceam!” Cam așa ar trebui să gândească tânărul locotenent luat de valul revoluției produse în mintea sa, într-o zi cu proteste antiguvernamentale. Dacă ar fi conștient de absurdul afirmațiilor sale! Dincolo de aspecte ce țin de încălcarea regulamentelor militare de către un ofițer activ, ridică mari semne de întrebare atitudinea acestui tânăr. Dacă pot să înțeleg revolta unui tânăr, nu pot să înțeleg solicitarea, cel puțin absurdă, a acestuia: constituirea unui consiliu militar, care să  preia conducerea țării, consiliu în care tânărul nostru să aibă 50% din decizie!
Față de evidență, mă întreb dacă avem un caz în care Dunărea a ajuns la Câmpia Turzii și l-a luat pe tânăr pe val, ori avem un caz de abilă manipulare a acestuia, de către personaje fără scrupule, capabile să arunce din avion, fără parașută, un tânăr naiv.
În oricare dintre variante, tânărul locotenent dezonorează uniforma militară, aruncând în derizoriu valori istorice și morale ce definesc corpul ofițerilor din Armata Română!
Aceasta este părerea mea!
Privind la filmul evenimentelor, nu pot să nu observ interesul mediatic major, în raport cu ieșirea în Piața Universității a locotenentului, dar și înghețarea subiectului, odată cu apariția unor elemente ce pun serios la îndoială gestul public al tânărului ofițer.
Suntem îndreptățiți să ne gândim cu seriozitate la aceste aspecte, înainte de a lua o poziție?
Întrebarea vă este adresată! În acest caz, dar și în altele, gândiți cu răbdare, analizați temeinic și, abia după aceea, formați-vă o părere, pe care să o exprimați public. Altfel, veți fi, cu certitudine, victime ale unei manipulări!

Să auzim de bine!