Inedit

 ,,Carol I-iu
Plecând pentru câtva timp peste hotar:
Am decretat şi decretăm:
Art. 1. În lipsa noastră din ţară, toate lucrările Administraţiunei publice cari cer întărirea regală se va supune aprobării Consiliului Miniştrilor de către fiecare Ministru în parte şi li se va da curs, sub reserva sancţiunei noastre...
Art.2. Numirile sau destituirile de funcţionari publici cari se vor face după găsirea cu cale a Consiliului de Miniştri, vor fi cu titlu provizoriu până la întoarcerea noastră.
Art.3. Consiliul nostru de Miniştri este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestui Decret.
Dat în Castelul Peleş la 19 Iulie 1902.
Carol."
,,... se face cunoscut că, Comandamentul Mişcării Legionare a stabilit în ultimul timp şi a dat instrucţiuni organizaţiilor în subordine, ca membrii şi chiar curierii, când transmit ordine verbal, să se recunoască prin portul cravatei şi al cămăşii.
Când au de transmis ordine dela centru, curierii vor îmbrăca cămăşi de orice culoare închisă şi pe care va avea împrimate bobiţe albe, iar cravata va fi de culoare roşie cu bobiţe negre.
În restul timpului, se vor feri de a purta cămăşi de culoare verde şi nici desene imprimate pe verde.
Prin această tactică adoptată de legionari, se urmăreşte inducerea în eroare a autorităţilor poliţieneşti, dând impresia că nu mai activează."
Ordin de informaţiuni nr.14/23.02.1944, I.J. Craiova, Secret

,,Am onoare a vă aduce  la cunoştinţă că nu se va mai vorbi despre deplasările Domnului Mareşal Antonescu, în nici o formă şi de nimeni.
Toţi cei ce vor fi găsiţi că nu respectă acest ordin, vor fi aspru sancţionaţi.
Prin grija Cabinetului Militar vor fi anunţate numai autorităţile interesate; acestea nu au voie, sub nici un cuvânt să anunţe alte autorităţi sau persoane...
În locul obiceiului de a ne arăta informaţi prin indiscreţii şi vorbărie neserioasă, trebue să se treacă la o completă discreţiune şi chiar ascunderea deplasărilor Domnului Mareşal."
Ordinul nr. 204.414 M/944.  Cabinetul Militar al Conducătorului Statului. Colonel  R. Davidescu - Şeful Cabinetului Militar

,,MIHAI I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională Rege al României,
La toţi de faţă şi viitori, sănătate:
În viaţa Statului Român s-au produs în ultimii ani adânci prefaceri politice, economice şi sociale, care au creiat noi raporturi între principalii factori ai vieţii de Stat.
Aceste raporturi nu mai corespund astăzi condiţiunilor stabilite de Pactul fundamental - Constituţia Ţării - ele cerând p grabnică şi fundamentală schimbare.
În faţa acestei situaţiuni, în deplină înţelegere cu factorii de răspundere ai ţării, conştient şi de răspunderea ce-mi revine, consider că instituţia monarhică nu mai corespunde actualelor condiţiuni ale vieţii noastre de Stat, ea reprezentând o piedică serioasă în calea desvoltării României.
În consecinţă, pe deplin conştient de importanţa actului ce fac în interesul poporului român,
ABDIC
pentru mine şi pentru urmaşii mei dela Tron, renunţând pentru mine şi pentru ei la toate prerogativele ce le-am exercitat ca Rege al României.
Las poporului român libertatea de a-şi alege noua formă de Stat.
Dat în Bucureşti la 30 Decemvrie 1947.
MIHAI"

"Ştii care este cea mai mare teamă a lor? Teama de adevăr! Vor să afle adevărul nu pentru ca să i se spună, ci pentru ca să-l paralizeze şi să suprapună realităţii adevărului, voinţa lor şi necesităţile lor, tactica lor, atâta timp cât adevărul -adevărul adevărat- îi defavorizează. De fapt, există un singur adevăr care îi favorizează: existenţa unor oameni bogaţi şi a unor oameni foarte săraci în lumea capitalistă." 
Eugen CRISTESCU 
( Cristian Troncotă - Eugen Cristescu, asul serviciilor secrete româneşti) Conform precizărilor unor foşti lucrători în probleme de cadre, românii deţineau o pondere de maxim 20% în forurile conducătoare ale partidului şi statului, în primele 2-3 decenii ale regimului comunist din România.
Astfel, într-o listă de peste 50 de nume de lideri comunişti, se pot identifica doar 10 români (*) - o parte din aceştia cu soţii de origine alogenă(**). Alţi 3-4 au origine etnică controversată, restul fiind alogeni.

Bujor ALMĂJAN 
(*)Gheorghe APOSTOL(**)
Iosif BANC
Maxim BERGHIANU
Alexandru BÎRLĂDEANU
Emil BODNĂRAŞ
Petre BORILĂ
Silviu BRUCAN
Simion BUGHICI
(*)Nicolae CEAUŞESCU
Iosif CHIŞINEVSCHI(**)
Liuba CHIŞINEVSCHI
Dumitru COLIU
Miron CONSTANTINESCU
Constanţa CRĂCIUN (VINCZE)
(*)Florian DANALACHE(**)
(*)Alexandru DRĂGHICI(**)
Marta DRĂGHICI
Mihail FLORESCU
Teohari GEORGESCU
Ianoş FAZEKAŞ
(*)Gheorghe GHEORGHIU-DEJ
Ioan HOSSU
Mihail LEVENTE
Vasile LUCA
Petre LUPU
Vasile MALINSCHI
Gaston MARIN
Ion Gheorghe MAURER
Klara MIHAILOVICI
Alexandru MOGHIOROŞ
Alexandru NIKOLSKI
Paul NICULESCU
Vasile PATILINEŢ
Ana PAUKER
(*)Lucreţiu PĂTRĂŞCANU
Gheorghe PINTILIE (PANTIUŞA)
(*)Constantin PÎRVULESCU
Grigore PREOTEASA
Gheorghe RĂDULESCU
Valter ROMAN
Lothar RĂDĂCEANU
Leontin SĂLĂJAN
Alexandru SENCOVICI
(*)Chivu STOICA(**)
Ana TOMA
Sorin TOMA
(*)Gheorghe VASILICHI
Gizela VASS
(*)Ilie VERDEŢ(**)
Aurel VIJOLI
Ion VINCZE

 " Cu constituţia sa atletică - 1,75 m si 73 kg - Caraman ar fi putut, de exemplu, să fie o glorie a stadioanelor. Regizorii în căutare de talente native n-ar fi rămas insensibili la prestaţia lui. Acest bărbat, incontestabil fermecător - păr aspru, sprâncene bine conturate, gura senzuală şi o privire insistentă care atrăgea atenţia - , avea mare succes la femei. În aparenţă degajat până la nonşalanţă, avea o cultură solidă, pe care o etala cu plăcere. Toată lumea ştia că marea lui pasiune - un capriciu distins - era egiptologia. Părea imbatabil în cea de-a patra mare epocă a Egiptului Antic, Noul Imperiu, în care au avut loc cuceririle faraonilor în Asia."
Pierre Accoce şi Daniel Pouget - Reţeaua Caraman. Cei treisprezece români care au zguduit NATO
" Chiar dacă găsim la Brucan unele trăsături ale Revizorului lui Gogol, el rămâne totuşi un analist politic destul de pătrunzător, un om inteligent. Păcat că e depăşit deseori de abilitatea proprie, în dauna adevărului. Ca ziarist, are o calitate esenţială a profesiei, are un bun miros şi ştie să-şi vândă marfa. Cine-l admiră, astăzi, pe Brucan nu cunoaşte articolele lui din Scânteia deceniului cinci. Ştie ce-i la modă, ce este căutat la un moment dat. Un negustor bun. Ca un negustor ne-a vândut şi pe noi..."
Alexandru BÂRLĂDEANU

" Vladimir ( Tismaneanu) e fiul lui Leon Tesmenetki, basarabean de origine evreiasca care a participat - cu Valter Roman - la razboiul civil din Spania. Acolo, in lupta, si-a pierdut bratul...cand a putut, Dej s-a derobat de acesti oameni care il impiedicau in politica lui de indepartare de Moscova...Rautu (Leonte) n-a fost de acord sa i se marite fata cu Vladimir Tismaneanu." 
Alexandru BARLADEANU" Pentru noi, tovarăşul Nicolae Ceauşescu întrupează conştiinţa răspunderii, pasiunea revoluţionară, patosul patriotic şi sentimentul umanităţii reunite în libertate, în dreptate, în armonie. Prezenţa lui în fruntea partidului şi a ţării este o necesitate istorică. El vine pe firul de legendă al marilor cârmaci ai acestui popor. Simbioza lui totală cu sufletul maselor, cu sufletul poporului a dat funcţiilor pe care le deţine un uriaş conţinut afectiv, o vibraţie adâncă şi gravă. Pentru noi toţi, Nicolae Ceauşescu întruchipează omul nou, comunistul de omenie, idealul final şi vital al viziunii noastre despre lume, ţinta întregului nostru efort moral."
Cuvântarea tovarăşului Radu BELIGAN, membru CC al PCR
( Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român )

Programul Televiziunii Române 
21 decembrie 1989

19.00 - Telejurnal
19.25 (c) - Din marea carte a patriei socialiste
                     Maramureşul - o poartă deschisă spre oameni
                     Redactor: Vasile Alecu
19.45 (c) - Laureaţi ai Festivalului Naţional "Cântarea României"
                     Redactor: Eugen Dumitru
20.15 - Agricultura - programe prioritare
              Intreţinerea şi repararea mijloacelor mecanice pentru campania               agricolă  1990
              Redactor: Radu Marian 
20.35 - Experienţa Înaintată - iniţiative, eficienţă
               Competenţă şi angajare comunistă
               Redactor: Maria Haineş
20.50 (c) - Film artistic în serial
                      Punctul de întoarcere
                      Producţie a studiourilor sovietice
                      Premieră pe ţară
Regia: V. Kolegaev. Ultima parte.
21.50 - Telejurnal
22.00 - Închiderea programului
Lista martorilor din decembrie 1989, decedaţi în condiţii suspecte

1. General Vasile MILEA -  ministrul apărării până în decembrie 1989. A fost găsit împuşcat în piept, în dimineaţa zilei de 22 dec. 1989, într-un birou din clădirea CC al PCR. nu se ştie dacă s-a sinucis sau a fost asasinat.
2. Generalii NUŢĂ şi MIHALEA - şeful şi adjunctul Inspectoratului General al Miliţiei. Au murit arşi de vii, în elicopterul care-i transporta, după ce au fost bombardaţi de la sol. Rezultatele anchetei nu au fost date publicităţii. 
3. General Emil MACRI - fost şef al Serv. de Contraspionaj din DSS. A murit în urma unui infarct, suferit în închisoare, în timp ce era judecat în ,,lotul Timişoara" .
4. General Gică POPA - fost preşedinte al completului de judecată care i-a condamnat de Ceauşeşti la moarte. S-a sinucis, în condiţii neclare, în martie 1990. Familia nu a văzut cadavrul acestuia decât la înmormântare.
5. Marin CEAUŞESCU - fost şef al Agenţiei Comerciale din Viena. A fost găsit spânzurat în pivniţa sediului agenţiei, la scurt timp după execuţia fratelui său. Autorităţile române nu au deslanşat o anchetă, cazul fiind clasat ca sinucidere.
6. Colonel Gheorghe ARDELEANU - fost comandant USLA. A decedat în 1993, în condiţii neclare, după ce a stropit cu insecticid cartofii din grădina proprie.
7. General Ştefan GUŞĂ - fost şef al Marelui Stat Major. A decedat în primăvara anului 1994, în urma unui cancer osos galopant.
8. Nicolae GIOSAN - fost preşedinte al Marii Adunări Naţionale. A decedat în urma unui infarct.
9. Ioan TOTU - fost membru CPEx.  A decedat în urma unui cancer.
10. Ion BĂLAN - fost membru CPEx. A decedat în urma unui cancer.
11. Ion RADU - fost viceprim-ministru. Decedat prin împuşcare cu arma de vânătoare. Concluzia anchetei: sinucidere.
12. General Nicolae DOICARU - fost şef al DIE. Decedat prin împuşcare ,,din greşeală", la o partidă de vânătoare, de către o persoană neidentificată.
13. General Gheorghe VOINEA - fost şef al Serv. Armatei. Decedat în urma unui infarct.
14. General Ion PUIU - fost şef al Aviaţiei Militare. Decedat în urma unui infarct.
15. Lt.col. Stelian MITRUŞ - fost ofiţer în grupa operativă a ministrului apărării. Decedat în condiţii nelămurite.
16. Dr. ŞCHIOPU - medic legist, a efectuat autopria lui Milea. A decedat în urma unei tuberculoze galopante.
17. Col. Vasile MALUŢAN - pilotul elicopterului cu care au fugit Ceauşeştii. A decedat în vara lui 1995, ca urmare a unei defecţiuni la elicopterul utilitar cu care stropea un teren. Cu o zi înainte, declarase, în faţa Comisiei parlamentare de investigare a evenimentelor din decembrie 1989, că Nicolae Ceauşescu a avut cu el. în ultimele clipe, o valiză cu documente secrete.
18. General Ion BUNOAICA - fost comandant al Brigăzii Trupelor de Securitate Timişoara. A decedat la 1 sept. 1995, prăbuşindu-se cu elicopterul chiar de Ziua Jandarmeriei, al cărei comandant era. cauzele accidentului nu au fost elucidate.
19. Col. Gheorghe DINU - ofiţerul care i-a reţinut pe Ceauşeşti, până la preluarea lor de către Armată. Decedat în ianuarie 1996, în urma unui infarct.
20. Col. Petre MORARU - fost locţiitor al şefului IGM, fost şef Dir. VI a  DSS. S-a spânzurat în arest, la Timişoara.
21. Cpt. Gheorghe BĂRBIERU - cercetaş în Bat. 404 DIA, i-a asigurat garda  lui Guşă în dec. 1989. A decedat în aprilie 1990, în urma unui accident de maşină.
22. Mr. Darian IONESCU - ofiţer în Dir. V a DSS. A fost anchetat pentru terorism şi eliberat din lipsă de probe. A decedat în 12.02.1992. Ucis prin înjunghiere.
23. Mr. Ion LAZĂR - ofiţer în Dir. V a DSS. A pilotat unul din elicopterele care au asigurat fuga Ceauşeştilor. Decedat în 13.06.1990. Accident de maşină.
24. General Ştefan ISPAS - fost comandant al Academiei Tehnice Militare. decedat în urma unei comoţii cerebrale.
25. Ştefan ANDREESCU - ofiţer acoperit DSS. Decedat în primăvara anului 1992. Împuşcat cu 9 gloanţe, în faţa casei.
26. Alexandru ŞTARK - redactor TVR. Decedat la Paris, în 1993, în urma unui cancer.
27. Virgil TATOMIR - redactor TVR, realizator al serialului ,,Revoluţia română în direct". Decedat în 1992, în urma unui infarct.
28. Victor PLEŞCAN - secretar II al Ambasadei Fed. Ruse la Bucureşti. Decedat în 21.08.1992. Înecat în mare, la Neptun.
29. Ion ŞPAN - fost şef al Serv. Circulaţie din  Miliţia Maramureş. Implicat în afacerea paşapoartelor albe. S-a împuşcat în 1990.
30. Col. Ioan TÂRLEA - noul şef al Serv. Circ. din Maramureş. Decedat în 23.04.1993. S-a sinucis prin împuşcare de la 2o metri.
31. Dr. I. LUCACI - medicul legist care a constatat că în cazul Tâplea este vorba despre un asasinat. Decedat în 24.04.1993. Sinucidere cu cianură de potasiu.
32. Un număr de 20 de revoluţionari de la TVR - implicaţi în evenimentele din 12 şi 28-29 ian. 1990. Decedaţi în condiţii suspecte, între anii 1990-1993.
33. Un număr de 23 de revoluţionari de la CC - decedaţi în condiţii suspecte, între anii 1990-1993.
34. Secţia K din Dir. VI a DSS - din 72 de cadre, au decedat în condiţii suspecte 36, între anii 1990-1994.
35. U.M. 0195 - contrainformaţii externe - (comasată cu U.M. 0554) - din 451 de cadre, au decedat în condiţii suspecte 386, între anii 1990-1994.
36. Grupul Z al DIE (Berlinul de Est) - avea 41 de ofiţeri. Între anii 1990-1993, TOŢI ofiţerii au decedat în condiţii suspecte.
Lista nu a fost închisă niciodată...

"Simţul umorului l-a avut tot timpul. Pe petrolier erau două lifturi care se defectau destul de des. Închipuieşte-ţi un ascensor într-un turn care se clatină permanent. Traian mă întreba: "Mitică, ai făcut liftul? Nu? Atunci, hai!" Trebuia să-l iau în cârcă şi să-l duc la masă. La întoarcere la fel, şi de-aia vorbeam cu bucătarul să nu-l îndoape prea tare. "
Dumitru Ionescu - fost electrician-şef pe nava "Biruinţa"