joi, 20 februarie 2014

ABUZURILE DOMNULUI ANTONIU ZAMFIR CONTINUĂ!?

Cunoscându-l bine pe domnul Antoniu Zamfir, am fost convinsă că, după numirea sa ca manager, va face tot ce poate să scape de câțiva oameni din instituție, printre care mă număr și eu. De ce? Toți cei care știu cine ești și de ce ești capabil, trebuie să dispară, căci altfel nu poți să-ți consolidezi poziția de lider! Practică veche!

În aprilie 2013, domnul Antoniu Zamfir a luat decizia de a-mi restrânge atribuțiile de serviciu. Decizia a fost verbală, fără modificarea fișei postului ocupat de mine. Practic, mi-a comunicat faptul că numita Claudia Gorun ( fostă Răciulă ) se va ocupa de relațiile cu presa, urmând ca eu să funcționez ca “tampon” între biroul imagine și biroul organizare spectacole. La acea dată am făcut o glumă, comunicându-i domnului Antoniu Zamfir că prefer să fiu...O.B., nu tampon!
La câteva zile după această întâlnire, m-am adresat în scris domnului Antoniu Zamfir, solicitându-i să-mi comunice care sunt criteriile administrative, legale și morale, care stau la baza deciziei de diminuare a sarcinilor mele de serviciu. Ce credeți că a răspuns acesta? Vă spun eu: mi-a comunicat că sarcinile mele au rămas aceleași, conform fișei postului și că „sarcinile referitoare la relația cu mass-media nu erau prevăzute explicit în fișa postului dumneavoastră; “promovarea imaginii instituției prin mijloace adecvate”, nefăcând referire explicit la acest lucru.”
Nu am înțeles nici până acum ce înțelege domnul Antoniu Zamfir prin “promovarea imaginii instituției prin mijloace adecvate” și nici nu vreau să știu. Îmi este de ajuns să văd cum scrie, atunci când nu preia alte texte cu copy-paste!
Până în decembrie 2013, singurul lucru de care m-am ocupat a fost să pun afișe în avizierul instituției ( atunci când am avut ce să pun, în timp util! ) și să asigur afișarea poliplanului pe fațada instituției ( atunci când el a fost făcut în timp util ! ).
Brusc, pe 10 ianuarie 2014, numita Claudia Gorun ( fostă Răciulă ) a semnat un referat în care informa că nu am fost la serviciu în data de 18 și 19 decembrie 2013, precum și în data de 07 ianuarie 2014. Aici avem două probleme de fond: de ce tocmai pe 10 ianuarie a fost înregistrat un astfel de referat și de ce 3 zile trecute în referat? Răspunsul este simplu: pentru a forța desfacerea contractului de muncă de motive disciplinare. Deranjant pentru cei doi ( Antoniu Zamfir și Claudia Gorun –fostă Răciulă ) este faptul că în acele zile condica de prezență este semnată de mine.
Partea interesantă abia acum urmează: drepturile mele salariale, aferente lunii ianuarie 2014, au fost diminuate, prin tăierea unui număr de 26 ore după cum urmează:
07.01. 2014 – 3 ore
10.01.2014 – 2 ore
11.01.2014 – 8 ore
14.01.2014 – 2 ore
15.01.2014 – 2 ore
22.01.2014 – 4 ore
24.01.2014 – 5 ore
Întâmplarea face că toate aceste ore au fost tăiate în pontaj, în condițiile în care eu am semnat condica de prezență, fără ca în acest document să existe vreo oră tăiată. Cel puțin la data de 16.01.2014, primele 5 zile cu ore tăiate în pontaj, nu figurează cu ore tăiate în condică. Cine semnează pontajul? Claudia Gorun (fostă Răciulă) și Antoniu Zamfir!
Am cerut să mi se comunice motivul diminuării drepturilor salariale. Ce mi s-a răspuns?
“După cum știți, începând cu data de 20 ianuarie 2014 vă aflați în perioada de preaviz în urma demisiei înaintate…Așadar, acordarea drepturilor salariale pe luna ianuarie, are la bază foaia colectivă de prezență cu evidența orelor efectiv lucrate, întocmită de persoana cu atribuții în acest sens din compartimentul imagine și vizată de managerul instituției, pe care o atașăm în copie.”
Să o luăm pe rând:
  1. Eu am cerut să mi se comunice motivul, nu să mi se explice ceea ce știu;
  2. Orele tăiate, în majoritate, sunt din zile anterioare demisiei mele;
Am cerut, în data de 11.02. 2014, eliberarea copiei xerox a condicii de prezență, aferentă lunii ianuarie 2014.
Din 11.02.2014 și până în prezent nu am primit acea copie. Dacă domnul Antoniu Zamfir se străduiește să-mi răspundă cumva că aceasta are nu știu ce regim, îi aduc în atenție că mi-a pus la dispoziție copie după foaia colectivă de prezență (pontaj), deci un astfel de argument ar fi penibil. Dacă domnul Antoniu Zamfir se străduiește să ascundă faptul că peste semnătura mea, în condica de prezență s-au operat ulterior modificări, îl informez că acest gest poate să fie tradus juridic cu tentă penală. De asemenea, îl rog pe domnul Antoniu Zamfir să înceteze orice fel de abuz împotriva subsemnatei și să procedeze la soluționarea ultimei mele cereri, spre a nu-mi îngrădi dreptul constituțional de a mă adresa justiției.
P.S. Întâmplător, eu pot să probez tot ceea ce afirm și fac.
P.P.S. O persoană, pe care o respect, m-a rugat să mă potolesc, căci i s-a transmis că ar fi bine să-mi comunice că este cazul să fiu atentă până unde întind coarda. Ei bine, mi-a comunicat!  Cât despre coardă, depinde de tipul ei: coardă de vioară, de pian sau...vocală!
În rest, să auzim de bine!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu